شرکت کیش تراول درصدد است تا خدمات خود را به مشتریان عزیز ارایه دهد

این شرکت از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده است.